Om oss och vårt engagemang inom personlig assistans

 

Jonis Assistans startades den 1 Januari 2017.

 

Med gedigen erfarenhet och en trygg arbetsledning erbjuder vi personlig assistans på det småländska höglandet, i städer såsom Jönköping, Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda och Aneby.
Våra kunders behov står alltid i centrum och vi arbetar aktivt för att både kunder och medarbetare skall trivas och må bra för att kunna prestera så bra som möjligt utefter varje kunds möjligheter.
Hos oss finns medarbetare med stor erfarenhet av funktionsnedsättningar och tillsammans arbetar vi aktivt för att alla medarbetare skall skapa en bra och fungerande assistans för just Dig!

 

Jonis Assistans i korthet

 

Jonis Assistans är en bifirma till Modescien AB som grundades 2009 och hade dittills verkat mest inom datakonsultbranschen och även med handledning och föreläsningar för privat och offentlig sektor. Många av dessa uppdrag skedde inom funktionshinderomsorgen.

Vi startade Jonis Assistans 2017 med 16 medarbetare, en kund och en omsättning på 4 miljoner kronor. Idag är vi 50 medarbetare, fem kunder och en omsättning på 9,5 miljoner kronor.
Vi har kollektivavtal och är med i Vårdföretagarna.
Vi arbetar aktivt och målinriktat med vår värdegrund och att vår ”Jonis-anda” skall genomsyra hela vår verksamhet.

 

Vi har erfarna medarbetare då vi alla har arbetat åt en annan assistansanordnare före 2017.
Vi utbildar våra egna arbetsledare och assistenter med god kvalitet.
IVO:s tillståndsbevis – Modescien AB/Jonis Assistans

 

Bakgrund

 

Vi startar Jonis Assistans utifrån ett engagemang som grundas i ett mycket personligt perspektiv; Maria har lång erfarenhet av arbete inom detta område då hon har en son, Jonathan (”Jonis”) som är funktionshindrad.
Jonathan bodde först på ett gruppboende när han flyttade hemifrån, men detta fungerade inte bra för honom så från 2011 har han haft personlig assistans istället.

 

Maria har sedan dess varit arbetsledare till Jonathans assistenter och har egen upplevelse av hur väl Jonathan fungerar när också verksamheten fungerar.
Maria har också lång erfarenhet av att arbeta som handledare inom personlig assistans och har samlat på sig erfarenheter hur det är när det fungerar riktigt bra.
Behovet av att bedriva personlig assistans i egen regi växte fram och 2017 kunde vi starta Jonis Assistans med förhoppning att fler ville ta del av vår erfarenhet och personliga touch. 

 

Kundteam

 

Vi har samordnare som dels arbetar inom och är huvudansvarig för respektive arbetsplats. Jan skall med sin gedigna ledarskapserfarenhet utbilda och coacha arbetsledarna i deras arbete. Maria handleder samtliga inom en arbetsplats regelbundet. Vid behov tillsätts externa handledare.

 

Stark värdegrund

 

Utgångspunkten för Jonis Assistans är vår starka värdegrund. Den har gemensamt tagits fram tillsammans med medarbetarna och vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förtydliga vår värdegrund.

 

Affärsidé

 

Jonis Assistans affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans med hög kvalité till funktionsnedsatta vuxna i Jönköping, Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda och Aneby med omnejd.

 

Vision

 

Jonis Assistans vision är att bli den bästa assistansanordnaren i vårt område. Med bäst menar vi att vi bär på och genomsyras av vår ”Jonis-anda”.