TRANSPARENSREDOVISNING

 

 

KONTAKTINFORMATION
Modescien AB – Jonis Assistans
Lövåsgatan 30
571 40 NÄSSJÖ

 

 

Telefon: 0708-918440, 070-5646468
Mail: maria@jonisassistans.se, janne@jonisassistans.se
Kontaktpersoner: Maria Flanagan Sundqvist, verksamhetsansvarig
Tel: 0708-918440

 

 

BASFAKTA OM JONIS ASSISTANS.

 

 

För 2021 gäller följande för vår verksamhet:
Jonis Assistans är en bifirma till Modescien AB som startade sin verksamhet den 1 Januari 2017. Jonis Assistans beräknas omsätta 9,5 miljoner kronor och har ca 50 anställda medarbetare under 2021. Verksamheten bedrivs på Småländska Höglandet med start i Nässjö.
Modescien AB:s information på Allabolag.se

 

 

JONIS ASSISTANS MÅL OCH RIKTNING

 

 

Jonis Assistans affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till vuxna på Småländska Höglandet. Vår verksamhet bedrivs med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom engagerade medarbetare, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde. Vår devis är Trivas-Må bra-Prestera, såväl för medarbetare som för kunder.

 

 

Jonis Assistans mål är att bli kända som det lilla företaget med ett stort hjärta. Vår verksamheten jobbar med personkrets 1, 2 och 3, men att inte ha fler kunder än att vi kan behålla den personliga touchen och det stora hjärtat.

 

 

För att hålla fast och öka kvaliteten i den service som Jonis Assistans erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Jonis Assistans ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i egen regi, och även på kompetensutveckling för våra administrativa medarbetare. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Jonis Assistans använda underleverantörer eller partners.

 

 

KVALITET: JONIS ASSISTANS SJÄLVDEKLARATION

 

 

Jonis Assistanss arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Jonis Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 
Jonis Assistanss deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans
Jonis Assistanss nyckeltal relaterade till kvalitet

 

Jonis Assistans kvalitetsberättelse för personlig assistans 2020

 

 

Kvalitetsberättelse

 

 

Länk till resultat på JonisAssistans-God arbetsmiljöenkät

 

 

MEDARBETARE PÅ JONIS ASSISTANS

 

 

Antal anställda
Jonis Assistans har 50 anställda.

 

 

Utbildningsnivåer

 

Medarbetare som anställs av Jonis Assistans för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

 

 

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen på Jonis Assistans, exkl. vikarier, har under åren 2017-2020 varit under ca 4,5 procent för hela perioden.

 

 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på Jonis Assistans var under 2017-2019 så låg som 3,1 procent i snitt. Under 2020 har sjukfrånvaron ökat drastiskt på grund av Covid-19. Vi har ändå klarat bemanningen tack vare goda medarbetarinsatser.

 

 

Kollektivavtal
Jonis Assistans är med i vårdföretagarna och därmed kollektivavtal.

 

 

Länk till kollektivavtal

 

 

Medarbetarundersökning

 

Medelvärdet vid vår psykosociala medarbetarenkät i 2018-2019 var 4,6 av 5 möjliga. En ny medabetarundersökning sker 2021.

 

 

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

 

 

Modescien AB org.nummer: 556772-5543
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Maria Flanagan Sundqvist
För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Modescien AB:s företagsinformation på alla bolag.se .

 

 

För 2021 gäller följande för Modescien AB – Jonis Assistans
Styrelse
• Jan Sundqvist Ordf
• Maria Flanagan Sundqvist
• Oscar Flanagan

 

 

Företagsledning
• Maria Flanagan Sundqvist, VD och verksamhetsansvarig
• Jan Sundqvist, administration och ekonomi

 

 

Ägare
Modescien AB- Jonis Assistans ägs av Maria Flanagan Sundqvist.

 

 

 

 

 

Bokslut
Omsättning och resultat 2018-2020
Se vår information på allabolag.se