RAPPORTER

Öppenhet är en förutsättning för att bygga förtroende. Som kund hos Jonis Assistans har du full insyn i allt vi gör för din räkning och vi presenterar även öppet vår årsredovisning.

Årsredovisningar
Här kommer vi lägga upp årsredovisningar för bifirman Jonis Assistans. Räkenskapsåret är Maj-April vilket gör att ett första ”delbokslut” kan läggas in ca September 2017.
Här skall länk till årsredovisningar in så småningom

Kundundersökningar
Här kommer vi lägga upp avidentifierade kundundersökningar som kommer göras kvartalsvis per kund.
Medarbetarundersökningar
Här kommer vi lägga upp avidentifierade medarbetarundersökningar som kommer göras halvårsvis.