RAPPORTER

Öppenhet är en förutsättning för att bygga förtroende. Som kund hos Jonis Assistans har du full insyn i allt vi gör för din räkning och vi presenterar även öppet vår årsredovisning.

Årsredovisningar
Vårt räkenskapsår är Maj – April, vilket gör att redovisningen inte täcker helår. Är du intresserad av det fullständiga bokslutet, kontakta oss.

Omsättning och resultat 2017-2020

Kvalitetsberättelser
Kvalitetsberättelse 2017
Kvalitetsberättelse 2018
Kvalitetsberättelse 2019
Kvalitetsberättelse 2020

 

Medarbetarundersökningar
Vart annat år genomför vi en vetenskaplig medarbetarundersökning i samarbete med företaget Alice Survey. Det är ett gediget frågeformulär med syfte att undersöka hur vi sköter den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Olika frågor sammanförs (korrelation) till ett svar som därmed skall vara vetenskapligt bevisat. Vi lägger här ut den totala sammanfattningen. Är du intresserad av hela undersökningen, kontakta oss!

Medarbetarundersökningar 2017-2019