LEDNING OCH STYRELSE

Ledningsgrupp

Maria Flanagan Sundqvist, VD och verksamhetsansvarig
maria@jonisassistans.se Tel 0708-918440

Jan Sundqvist, vice VD och administrativt ansvarig
janne@jonisassistans.se Tel 070-5646468

Jeanette Skoog, kvalitet- och miljöansvarig (adjungerad ledamot), webbansvarig
jeanette@jonisassistans.se Tel 0702-914848

Styrelse

Jan Sundqvist, ordförande
janne@jonisassistans.se Tel 070-5646468

Maria Flanagan Sundqvist, ledamot
maria@jonisassistans.se Tel 0708-918440

Oscar Flanagan, suppleant
oscar@jonisassistans.se Tel 076-3211115