LEDNING OCH STYRELSE

Ledningsgrupp

Maria Flanagan Sundqvist, VD och verksamhetsansvarig
maria@jonisassistans.se Tel 0708-918440

Jan Sundqvist, vice VD och administrativt ansvarig, miljö och kvalitetsansvarig
janne@jonisassistans.se Tel 070-5646468

 

Styrelse

Jan Sundqvist, ordförande
janne@jonisassistans.se Tel 070-5646468

Maria Flanagan Sundqvist, ledamot
maria@jonisassistans.se Tel 0708-918440