Personlig assistans HöglandetJONIS ASSISTANS VÄRDEGRUND

Jonis Assistans genomsyras av stort engagemang i värdegrundsarbetet. Vi är en verksamhet med hjärtat i fokus och ser dessa frågor som grundläggande i vårt arbete. Vår vision är att bli den bästa assistansanordnaren i vårt område och hos oss ska alla trivas och må bra för att kunna prestera så bra som möjligt, även kunden efter bästa förmåga. Vi arbetar aktivt för att bibehålla vår ”Jonis- anda” och för att utveckla den. I arbetet med vår värdegrund har vi tagit fasta i de grundläggande ideologiska och värderingsmässiga synsätt som anges i Handikappreformen 1994. Där anges att ”funktionsnedsättningar inte får ses som ett problem hos individen, utan som en naturlig företeelse i en population. Människor med funktionsnedsättning ska inte betraktas som en särskild grupp i samhället.”

Detta genomsyrar vår verksamhet.

• Trivas

• Må bra

• Prestera

Vad betyder då dessa ord för oss?

Trivas Vi vill verka för att alla, kunder och medarbetare, ska trivas hos oss. När vi gör det skapas trygghet. Vi arbetar aktivt med hur vi bemöter varandra och våra kunder. Vi har hjärtat i fokus och behandlar varandra med respekt och förståelse. Vår anda är att alla ska trivas och genom att jag själv bemöter andra på ett fint och respektfullt sätt verkar jag varje dag till att alla ska trivas. Människor som trivs och mår bra och behandlar andra på ett liknande sätt.

Må Bra När det gäller begreppet Må Bra så gäller det både det fysiska och det psykiska. Viktigt hos oss är att skapa förutsättningar att inte skada oss eller bli sjuka på jobbet. Vi arbetar aktivt med ergonomi för att ge kunskap och motivation att arbeta på ett sätt som inte skadar oss fysiskt. Vi arbetar också med det psykiska för att kunna må så bra som möjligt. Vi ska främja hälsa och förebygga ohälsa både när det gäller det fysiska och det psykiska. Detta gäller både medarbetare och kunder. Vi pratar regelbundet om bemötande och hur jag väljer att bete mig när jag kommer till jobbet. Mitt val får konsekvenser både för mig själv, mina medarbetare men också för kunden. Här vill vi att alla ska välja att komma till jobbet och främja hälsa för att möjliggöra att alla mår bra på jobbet. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje

Prestera Vi tänker att om vi arbetar aktivt med de två ovanstående kommer vi att prestera bättre. Vi ska vara stolta över vårt jobb och stolta när vi presterar bra. Vi ska också vara modiga och våga berätta när jag har presterat bra och när jag har gjort ett bra jobb. Vi ska också jobba aktivt för att skapa en kultur där feedback är ett naturligt inslag för att vi ska kunna prestera så bra som möjligt. Vi ser feedback som en möjlighet till utveckling och inlärning inte som kritik. Vi vill att alla ska komma till jobbet med siktet att prestera så bra som möjligt och att ha kunden i fokus. Här ska vi ha handikappreformens grundläggande bärande principerna med oss varje dag

Tillgänglighet

Självbestämmande

Delaktighet

Kontinuitet

Helhetssyn.