AVVIKELSE NIVÅ 2

2018

 

 

2018-03-01

Händelse:  Kunden skulle över från duschstolen till arbetsstolen då knäna vek sig på kunden. Kunden satte sig på golvet. Inga skador uppkom. 

Konsekvens: Fick ta hjälp av Johan som hjälpte till att lyfte kunden tillrätta.

Var inträffade händelsen: I duschen

Uppföljning: En ny rutin sätts in vem som kan hjälpa till vid dessa händelser om Johan inte finns på plats.

Rapportör: Anki S

 

 

2018-02-13

Händelse:  Kunden smsade Maria om att få assistentens mobilnummer. Då assistenten inte dykt upp på sitt jobb i tid.

Konsekvens: Då kunden inte hade assistentens mobilnummer blev det extrajobb att kontakta den aställde

Var inträffade händelsen: Hos kunden

Uppföljning: En ny rutin sätts in om detta händer. Kunden ska alltid få allas mobilnummer vid nyanställning av personal

Rapportör: Kunden själv

 

 

2018-08-17

Händelse:  Förflyttning från toastolen till vanlig stol. Benen vek sig på kunden.

Konsekvens: Kunden trillade på golvet. Johan kom och hjälpte till

Var inträffade händelsen: På toaletten

Uppföljning: Att Johan finns där när eventuella lyft behövs göras.

Rapportör: Annika